www.simsiam.in.th สนใจสั่งซื้อเร็วสุด IDLine: @simsiam2456 โทร.0936456365 คุณปลาค่ะ
58 ฉลาดแบบมีเล่ห์เหลี่ยม มีคนมาขอให้ช่วยเหลือบ่อยๆ เพราะแก้ให้เค้าได้หมด รู้ทันกลโกง มีไหวพริบ สามารถพลิกแพลงแก้ไข สถานการณ์เฉพาะหน้าได้ แต่ไม่ชอบงานจำเจ หรืองานที่มีต่อเนื่องยาวนาน เพราะเป็นเบื่อง่าย มักมีปัญหาเรื่องผู้ใหญ่ คนรับปากว่าจะช่วยอะไรมักกลับคำ ชอบเดินทางลัด กล้าเสี่ยงกล้าลอง แสวงหาเรื่องท้าทาย ตื่นเต้น ประมาณว่ายิ่งยากยิ่งสนุก เป็นนักวางแผนหลายชั้น วางแผนซับซ้อนแยบยล กลซ้อนกล มักระวังตัวไม่ไว้ใจใครทั้งนั้น เอาตัวรอดได้ดีในสังคม กล้าเสี่ยงกล้าลอง แต่ขาดความรอบคอบ และมีความสามารถพิเศษในการดัดแปลงแก้ไข เรียนรู้เร็ว มองๆอะไรก็สามารถลอกเลียนแบบทำตามได้ดีชนิดหาตัวจับได้ยาก แม้จะเป็นคนช่างระวังตัวมากแต่ชีวิตนี้ก็หนีไม่พ้นที่จะเสียรู้คน ตามกรรมเวรที่ก่อไว้ ทำให้ต้องประสบคนที่ไม่มีศีลธรรมมาข้องเกี่ยวในชีวิต ระวังอย่าเล่าอะไรมากไป มีอะไรก็เก็บๆไว้บ้าง
85 ฉลาดแบบมีเล่ห์เหลี่ยม มีคนมาขอให้ช่วยเหลือบ่อยๆ เพราะแก้ให้เค้าได้หมด รู้ทันกลโกง มีไหวพริบ สามารถพลิกแพลงแก้ไข สถานการณ์เฉพาะหน้าได้ แต่ไม่ชอบงานจำเจ หรืองานที่มีต่อเนื่องยาวนาน เพราะเป็นเบื่อง่าย มักมีปัญหาเรื่องผู้ใหญ่ คนรับปากว่าจะช่วยอะไรมักกลับคำ ชอบเดินทางลัด กล้าเสี่ยงกล้าลอง แสวงหาเรื่องท้าทาย ตื่นเต้น ประมาณว่ายิ่งยากยิ่งสนุก เป็นนักวางแผนหลายชั้น วางแผนซับซ้อนแยบยล กลซ้อนกล มักระวังตัวไม่ไว้ใจใครทั้งนั้น เอาตัวรอดได้ดีในสังคม กล้าเสี่ยงกล้าลอง แต่ขาดความรอบคอบ และมีความสามารถพิเศษในการดัดแปลงแก้ไข เรียนรู้เร็ว มองๆอะไรก็สามารถลอกเลียนแบบทำตามได้ดีชนิดหาตัวจับได้ยาก แม้จะเป็นคนช่างระวังตัวมากแต่ชีวิตนี้ก็หนีไม่พ้นที่จะเสียรู้คน ตามกรรมเวรที่ก่อไว้ ทำให้ต้องประสบคนที่ไม่มีศีลธรรมมาข้องเกี่ยวในชีวิต ระวังอย่าเล่าอะไรมากไป มีอะไรก็เก็บๆไว้บ้าง
98 มีบารมี มีน้ำใจ ความใจกว้างใจใหญ่ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ครอบครอง บังเกิดอำนาจบารมี ในการสั่งการ หรือควบคุมคน ลูกน้องเกรงใจจนถึงเกรงกลัว เผด็จการ เจ้าระเบียบ เข้มงวด หลงตัวเอง บ้าพลัง ชอบทดลองของแปลก บางครั้งทำตัวลึกลับ ทำให้เข้าใจได้ยาก มีความใจกว้าง ใจใหญ่ มีน้ำใจ มีสัมผัสพิเศษ สามารถคาดการณ์แม่นยำ พลังจิตเข้มแข็ง ซึ่งทำผ่านวิกฤตมาได้ หลายครั้งหลายหน อาจมีของดีของขลังคุ้มตัว หรือชอบสะสมวัตถุมงคล วัตถุโบราณ และจะได้ดีกับสิ่งเหล่านี้ ในขณะเดียวกัน ความชอบความสนใจ ในเรื่องแปลกใหม่ทันสมัย มักจะติดตามข่าวสารอยู่เสมอ จะใช้ชีวิตเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี มีความโบราณ และทันสมัยในคนๆ เดียวกัน เหมาะกับงานธุรกิจค้าของเก่า ของขลัง วัตถุมงคล เครื่องประกอบพิธีกรรม เจ้าของธุรกิจที่แปลกใหม่ ธุรกิจอินเตอร์เน็ต ค้าเครื่องใช้ไฮเทค เทคโนโลยี ของอำนวยความสะดวกสมัยใหม่
89 มีบารมี มีน้ำใจ ความใจกว้างใจใหญ่ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ครอบครอง บังเกิดอำนาจบารมี ในการสั่งการ หรือควบคุมคน ลูกน้องเกรงใจจนถึงเกรงกลัว เผด็จการ เจ้าระเบียบ เข้มงวด หลงตัวเอง บ้าพลัง ชอบทดลองของแปลก บางครั้งทำตัวลึกลับ ทำให้เข้าใจได้ยาก มีความใจกว้าง ใจใหญ่ มีน้ำใจ มีสัมผัสพิเศษ สามารถคาดการณ์แม่นยำ พลังจิตเข้มแข็ง ซึ่งทำผ่านวิกฤตมาได้ หลายครั้งหลายหน อาจมีของดีของขลังคุ้มตัว หรือชอบสะสมวัตถุมงคล วัตถุโบราณ และจะได้ดีกับสิ่งเหล่านี้ ในขณะเดียวกัน ความชอบความสนใจ ในเรื่องแปลกใหม่ทันสมัย มักจะติดตามข่าวสารอยู่เสมอ จะใช้ชีวิตเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี มีความโบราณ และทันสมัยในคนๆ เดียวกัน เหมาะกับงานธุรกิจค้าของเก่า ของขลัง วัตถุมงคล เครื่องประกอบพิธีกรรม เจ้าของธุรกิจที่แปลกใหม่ ธุรกิจอินเตอร์เน็ต ค้าเครื่องใช้ไฮเทค เทคโนโลยี ของอำนวยความสะดวกสมัยใหม่
98 มีบารมี มีน้ำใจ ความใจกว้างใจใหญ่ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ครอบครอง บังเกิดอำนาจบารมี ในการสั่งการ หรือควบคุมคน ลูกน้องเกรงใจจนถึงเกรงกลัว เผด็จการ เจ้าระเบียบ เข้มงวด หลงตัวเอง บ้าพลัง ชอบทดลองของแปลก บางครั้งทำตัวลึกลับ ทำให้เข้าใจได้ยาก มีความใจกว้าง ใจใหญ่ มีน้ำใจ มีสัมผัสพิเศษ สามารถคาดการณ์แม่นยำ พลังจิตเข้มแข็ง ซึ่งทำผ่านวิกฤตมาได้ หลายครั้งหลายหน อาจมีของดีของขลังคุ้มตัว หรือชอบสะสมวัตถุมงคล วัตถุโบราณ และจะได้ดีกับสิ่งเหล่านี้ ในขณะเดียวกัน ความชอบความสนใจ ในเรื่องแปลกใหม่ทันสมัย มักจะติดตามข่าวสารอยู่เสมอ จะใช้ชีวิตเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี มีความโบราณ และทันสมัยในคนๆ เดียวกัน เหมาะกับงานธุรกิจค้าของเก่า ของขลัง วัตถุมงคล เครื่องประกอบพิธีกรรม เจ้าของธุรกิจที่แปลกใหม่ ธุรกิจอินเตอร์เน็ต ค้าเครื่องใช้ไฮเทค เทคโนโลยี ของอำนวยความสะดวกสมัยใหม่
89 มีบารมี มีน้ำใจ ความใจกว้างใจใหญ่ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ครอบครอง บังเกิดอำนาจบารมี ในการสั่งการ หรือควบคุมคน ลูกน้องเกรงใจจนถึงเกรงกลัว เผด็จการ เจ้าระเบียบ เข้มงวด หลงตัวเอง บ้าพลัง ชอบทดลองของแปลก บางครั้งทำตัวลึกลับ ทำให้เข้าใจได้ยาก มีความใจกว้าง ใจใหญ่ มีน้ำใจ มีสัมผัสพิเศษ สามารถคาดการณ์แม่นยำ พลังจิตเข้มแข็ง ซึ่งทำผ่านวิกฤตมาได้ หลายครั้งหลายหน อาจมีของดีของขลังคุ้มตัว หรือชอบสะสมวัตถุมงคล วัตถุโบราณ และจะได้ดีกับสิ่งเหล่านี้ ในขณะเดียวกัน ความชอบความสนใจ ในเรื่องแปลกใหม่ทันสมัย มักจะติดตามข่าวสารอยู่เสมอ จะใช้ชีวิตเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี มีความโบราณ และทันสมัยในคนๆ เดียวกัน เหมาะกับงานธุรกิจค้าของเก่า ของขลัง วัตถุมงคล เครื่องประกอบพิธีกรรม เจ้าของธุรกิจที่แปลกใหม่ ธุรกิจอินเตอร์เน็ต ค้าเครื่องใช้ไฮเทค เทคโนโลยี ของอำนวยความสะดวกสมัยใหม่

 

เบอร์อื่นๆ แนะนำ