www.simsiam.in.th สนใจสั่งซื้อเร็วสุด IDLine: @simsiam2456 โทร.0936456365 ,0986414289 คุณปลาค่ะ
51 ปัญญาไว เฉลียวฉลาด เรียนอะไรเร็ว มองโลกในแง่ดี มีความโอบอ้อมอารี มีเมตตา ชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก ชอบสังคม รักธรรมชาติ รักศิลปะ รักความยุติธรรม มีเสน่ห์ เครดิตดี จึงมีผู้มาคบค้าด้วยไม่ขาดสาย ถ้าหากประสานงาน ใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่มักได้ดี เพราะมีดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำจุน และมักเป็นที่โปรดปรานของผู้ใหญ่ เข้าใจวางแผนชีวิต รู้จักพอประมาณ ใช้สติในการดำเนินชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์ในการหารายได้ บางครั้งเชื่องช้า เพราะมากพิธีและขั้นตอน แต่ก็ปรับตัวได้ดี เด่นด้านวิชาการ มีความสามารถทางการศึกษา เพราะใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีจิตใจหนักแน่น มีตำราหนังสือมาก มีสมาธิแน่วแน่ มั่นคง มีบริวารดี มีคู่ครองความรักที่สดใส
15 ปัญญาไว เฉลียวฉลาด เรียนอะไรเร็ว มองโลกในแง่ดี มีความโอบอ้อมอารี มีเมตตา ชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก ชอบสังคม รักธรรมชาติ รักศิลปะ รักความยุติธรรม มีเสน่ห์ เครดิตดี จึงมีผู้มาคบค้าด้วยไม่ขาดสาย ถ้าหากประสานงาน ใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่มักได้ดี เพราะมีดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำจุน และมักเป็นที่โปรดปรานของผู้ใหญ่ เข้าใจวางแผนชีวิต รู้จักพอประมาณ ใช้สติในการดำเนินชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์ในการหารายได้ บางครั้งเชื่องช้า เพราะมากพิธีและขั้นตอน แต่ก็ปรับตัวได้ดี เด่นด้านวิชาการ มีความสามารถทางการศึกษา เพราะใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีจิตใจหนักแน่น มีตำราหนังสือมาก มีสมาธิแน่วแน่ มั่นคง มีบริวารดี มีคู่ครองความรักที่สดใส
91 มองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์ มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบการปฎิวัติ ปฎิรูปเปลี่ยนแปลงให้ทันยุคสมัย มีบุคลิกภาพที่ทันสมัย แต่งตัวภูมิฐาน ดูดีมีสไตล์ ใช้ของแบนด์เนม รสนิยมดี หรูหราพอตัว มีความโดนเด่น มั่นใจ รักศักดิ์ศรี กล้าเผชิญหน้า ชอบเข้าสังคม ไปอยู่ที่ไหนมักเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว แต่ติดนิสัยอวดตัว และถือตัวอยู่เหมือนกัน ถ้าใครมาพูดจาทำอะไรละเมิดสิทธิจะไม่ยอม มีญาณสัมผัสพิเศษในตัวเองแต่ไม่แสดงออก ประชาสัมพันธ์เก่ง มีเกียรติ มีคนเคารพนับถือ ได้เป็นหัวหน้ากลุ่มชน ตำแหน่งการงานดี ได้สิ่งของพระราชทาน ได้ของศักดิ์สิทธิ์ของขลัง พบผู้สูงศักดิ์บ่อย ฐานะทางสังคม ยศตำแหน่ง เครดิตดี ติดต่องานระหว่างประเทศได้ดี เหมาะกับงานราชการ ติดต่อพบปะผู้คน งานกิจการต่างประเทศ มักเกี่ยวข้องกับต่างชาติ เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย หรือของเก่าวัตถุโบราณประเภทสวยงามไปเลยก็มี อาชีพการงานที่เหมาะสม ได้แก่ ราชการ ดารา นักแสดง นักประชาสัมพันธ์ งานระหว่างประเทศ ไปได้ดีกับเทคโนโลยี ไฟฟ้า พลังงาน และอาจได้ดีในต่างแดน
19 มองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์ มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบการปฎิวัติ ปฎิรูปเปลี่ยนแปลงให้ทันยุคสมัย มีบุคลิกภาพที่ทันสมัย แต่งตัวภูมิฐาน ดูดีมีสไตล์ ใช้ของแบนด์เนม รสนิยมดี หรูหราพอตัว มีความโดนเด่น มั่นใจ รักศักดิ์ศรี กล้าเผชิญหน้า ชอบเข้าสังคม ไปอยู่ที่ไหนมักเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว แต่ติดนิสัยอวดตัว และถือตัวอยู่เหมือนกัน ถ้าใครมาพูดจาทำอะไรละเมิดสิทธิจะไม่ยอม มีญาณสัมผัสพิเศษในตัวเองแต่ไม่แสดงออก ประชาสัมพันธ์เก่ง มีเกียรติ มีคนเคารพนับถือ ได้เป็นหัวหน้ากลุ่มชน ตำแหน่งการงานดี ได้สิ่งของพระราชทาน ได้ของศักดิ์สิทธิ์ของขลัง พบผู้สูงศักดิ์บ่อย ฐานะทางสังคม ยศตำแหน่ง เครดิตดี ติดต่องานระหว่างประเทศได้ดี เหมาะกับงานราชการ ติดต่อพบปะผู้คน งานกิจการต่างประเทศ มักเกี่ยวข้องกับต่างชาติ เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย หรือของเก่าวัตถุโบราณประเภทสวยงามไปเลยก็มี อาชีพการงานที่เหมาะสม ได้แก่ ราชการ ดารา นักแสดง นักประชาสัมพันธ์ งานระหว่างประเทศ ไปได้ดีกับเทคโนโลยี ไฟฟ้า พลังงาน และอาจได้ดีในต่างแดน
51 ปัญญาไว เฉลียวฉลาด เรียนอะไรเร็ว มองโลกในแง่ดี มีความโอบอ้อมอารี มีเมตตา ชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก ชอบสังคม รักธรรมชาติ รักศิลปะ รักความยุติธรรม มีเสน่ห์ เครดิตดี จึงมีผู้มาคบค้าด้วยไม่ขาดสาย ถ้าหากประสานงาน ใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่มักได้ดี เพราะมีดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำจุน และมักเป็นที่โปรดปรานของผู้ใหญ่ เข้าใจวางแผนชีวิต รู้จักพอประมาณ ใช้สติในการดำเนินชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์ในการหารายได้ บางครั้งเชื่องช้า เพราะมากพิธีและขั้นตอน แต่ก็ปรับตัวได้ดี เด่นด้านวิชาการ มีความสามารถทางการศึกษา เพราะใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีจิตใจหนักแน่น มีตำราหนังสือมาก มีสมาธิแน่วแน่ มั่นคง มีบริวารดี มีคู่ครองความรักที่สดใส
65 วาสนาดี สุขสบาย มีบารมีมากมาย มีความสุข ปัญญาสร้างสรรค์ หรือคู่ทรัพย์คู่โชค มีดวงดาวแห่งสติปัญญา รอดได้ทุกเรื่อง มาคู่กับดาวการเงิน ความรัก ส่งเสริมให้มีความคิดบุกเบิกสร้างสรรค์ ลงมือทำอะไรสำเร็จเสร็จสิ้น ฉลาดในทางทำมาหากิน สามารถสร้างรายได้หลายทางพร้อมกัน เงินทองไม่ขาดมือ รู้เท่าทันคน ใจบุญ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีความอบอุ่น ใครได้อยู่ใกล้แล้วสบายใจ มีเสน่ห์น่ารัก รู้จักใช้คำพูด มีโชคลาภและโอกาสที่ดีเข้ามาเสมอ มีผู้อุปถัมภ์อยู่ตลอด ความรักสมหวัง สดชื่น ชีวิตมักประสบความสำเร็จโดยเร็ว มีความสามารถจัดการปัญหาได้อย่างดี หาประโยชน์ได้อย่างแนบเนียน จัดสรรผลประโยชน์ทุกฝ่ายได้ลงตัว ประสานงานทุกอย่างได้อย่างดี เป็นเพราะมีปัญญาลึกซึ้ง แก้ปัญหาทุกอย่างได้ดีมาก ปัญญาแหลมคม สามารถเข้าใจทั้งทางโลกและทางธรรม ถือเป็นเลขสุดยอดเลขหนึ่ง ที่ดีไม่มีที่ติ

 

เบอร์อื่นๆ แนะนำ